Upadki osób starszych – najczęstsza przyczyna złamań szyjki kości udowej.

Znaczenie upadków w populacji osób starszych związane jest z ich groźnymi następstwami. Upadki w tej grupie wiekowej są główną przyczyną urazów i związanej z nimi chorobowości oraz śmiertelności. Częste urazy w wyniku upadków spowodowane są między innymi spowolnieniem odruchów zabezpieczających (obronnych) oraz osteoporozą. W około 5% przypadków prowadzą do złamania kości, a wśród nich najpoważniejsze w skutkach są złamania nasady bliższej kości udowej. Złamania nasady bliższej kości udowej w ponad 90% są wynikiem upadków

Dlaczego tak ważna jest wczesna rehabilitacja pooperacyjna?

Po przebytym zabiegu operacyjnym niezwykle istotne jest wczesne rozpoczęcie rehabilitacji. Sam zabieg operacyjny nie usprawni pacjenta. Niezbędna jest indywidualnie dobrana i odpowiednio prowadzona rehabilitacja pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty.

Bardzo często pacjenci odwlekają moment rozpoczęcia zabiegów fizjoterapeutycznych, co predysponuje do wystąpienia powikłań takich jak:

 • odleżyny,
 • przykurcze w stawach,
 • zakrzepica żył głębokich,
 • zatorowość płucna,
 • infekcje

W najgorszym przypadku powikłania te mogą doprowadzić do przedwczesnych zgonów! Już od 4 dnia unieruchomienia obserwujemy:

 • wzrost wydalania wapnia i azotu, co wzmaga osteoporozę i zanik masy mięśniowej,
 • ogólne osłabienie,
 • niekorzystne reakcje ortostatyczne wywołujące u pacjenta niechęć do podejmowania prób wstawania z łóżka

Dlatego najczęściej intensywna interwencja z wczesną rehabilitacją jest mniej groźna niż pozostanie pacjenta w łóżku.

Leczenie złamań szyjki kości udowej

Jeśli tylko pozwala na to ogólny stan chorego, to złamania szyjki kości udowej leczone są najczęściej operacyjnie.
Złamania mogą być leczone poprzez:

 • repozycję i stabilizację wewnętrzną,
 • endoprotezoplastykę

Jak długo trwa rehabilitacja po złamaniu szyjki kości udowej?

Czas trwania rehabilitacji uzależniony jest od:

 • wieku pacjenta,
 • ogólnego stanu zdrowia,
 • chorób współistniejących,
 • a przede wszystkim od zastosowanej metody operacyjnej

W przypadku pacjentów, u których zabieg operacyjny oraz rehabilitacja przebiegły bez komplikacji, proces rehabilitacji trwa około 12 tygodni

Etap wczesnooperacyjny obejmuje: ćwiczenia izometryczne, przeciwzakrzepowe, wzmacniające siłę mięśniową, ćwiczenia oddechowe, pionizację.

W miarę zwiększania się siły mięśniowej i wydolności pacjenta zwiększamy intensywność ćwiczeń przechodząc do: ćwiczeń czynnych stawu biodrowego, kolanowego, skokowego; ćwiczeń ogólnorozwojowych; reedukacji chodu oraz do najważniejszego etapu - nauki obciążania operowanej kończyny.

Gdzie najlepiej udać się na rehabilitację?

Niezwykle ważne jest kompleksowe postępowania usprawniające, które umożliwia rehabilitacja w warunkach stacjonarnych.

Dzięki dodatkowej aktywizacji pacjenta poza salą ćwiczeń (różnego rodzaju terapie zajęciowe) zmniejszamy ryzyko wystąpienia zespołu poupadkowego, który niestety występuje bardzo często u osób starszych i niesie ze sobą wiele zagrożeń. Wystąpienie tzw. zespołu poupadkowego dotyczy 21- 65% osób, u których doszło do upadku. W rezultacie odczuwanego lęku antycypacyjnego ,osoba starsza przestaje podejmować dotychczas wykonywane czynności i znacznie zmniejsza swoją aktywność w celu minimalizacji prawdopodobieństwa upadku. Przeważnie spadek aktywności fizycznej zaczyna się od unikania wychodzenia z domu do nieznanych miejsc, chodzenia po zakupy i na spacery, w konsekwencji coraz częściej pozostawania w domu. W przypadku gdy dojdzie do upadku w domu – przyjęcia siedzącego trybu życia.

Ponad to pacjent przebywający w Ośrodku Rehabilitacyjnym ma możliwość usprawniania się w warunkach jak najbardziej odzwierciedlających codzienność: reedukacja chodu na świeżym powietrzu i zmieniającej się nawierzchni: asfalt, kostka, chodnik, trawa; nauka samodzielności: m.in.: ubierania się, korzystania z toalety, czy prysznica.

W przypadku starszych pacjentów na pobyt rehabilitacyjny najlepiej sprawdzają się ośrodki wyspecjalizowane w opiece nad seniorami. To miejsca, w których można liczyć na całodobowe wsparcie opiekuńczo-pielęgniarskie, indywidualnie dobrany program terapii, dostosowany do wieku i potrzeb osoby starszej - zwłaszcza, jeśli nakładają się na to schorzenia takie jak demencja czy choroba Alzheimera

fb