Rehabilitacja po udarze mózgu

Dlaczego tak ważna jest jest wczesna
rehabilitacja po udarze?

Ośrodek rehabilitacji poudarowej

W Polsce średnio co 8 minut ktoś doznaje udaru, wynikiem czego jest ponad 60 000 zachorowań rocznie.

W części przypadków objawy uszkodzenia mózgu ustępują pod wpływem leczenia. Niestety u części chorych udar prowadzi do trwałej niepełnosprawności, która wymaga częściowej lub całkowitej zależności od innych. Dlatego, aby ograniczyć stopień niepełnosprawności oraz wpływ choroby na codzienne funkcjonowanie niezwykle ważne jest JAK NAJSZYBSZE objęcie rehabilitacją poudarową pacjenta.

Rehabilitacja pacjenta po udarze rozpoczyna się w ostrej fazie choroby. Wczesne podjęcie działań zwiększa szanse wyzdrowienia i zapobiega wielu problemom związanym z unieruchomieniem

Następstwa udaru mózgu

Nad podopiecznymi czuwa nasz multidyscyplinarny zespół - fizjoterapeuci, psycholog, neurologopeda, lekarz rehabilitacji, a w przypadku obecności schorzeń współistniejących - specjaliści innych dziedzin.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Dlaczego tak ważna jest wczesna rehabilitacja po udarze?

Rehabilitacja po udarze powinna rozpocząć się jak najwcześniej, już od 2. doby po przebytym incydencie udaru.

Wczesna rehabilitacja ma na celu uzyskanie jak największej aktywności i motywacji ze strony pacjenta, zapobieganie powikłaniom wynikającym z unieruchomienia chorego (odleżyny, choroby układu oddechowego, zaburzenia obwodowego układu krążenia), zmniejszenie ryzyka wystąpienia w późniejszym okresie powikłań ze strony narządu ruchu, np. ograniczenie ruchomości w stawach, przykurczów mięśniowych, zapobieganie nadmiernej wiotkości lub spastyczności, wcześniejszy powrót funkcji psychomotorycznych, mający wpływ na ostateczny efekt rehabilitacji.

Niemniej jednak rozpoczęcie usprawniania w każdym okresie, nawet po kilku miesiącach, czy latach od udaru może skutecznie zmniejszyć te problemy, mimo, że czasem zostały one już utrwalone. Wymaga to jednak znacznie większego wysiłku ze strony pacjenta, a niektóre skutki, jak np. przykurcze bywają nieodwracalne.

rzez pierwsze 5 tygodni mamy największy potencjał neuropatyczności mózgu, są to tzw. złote tygodnie podczas których dzięki odpowiednio dobranej i prowadzonej rehabilitacji pacjent ma największe szanse na powrót do sprawności.

Jeśli przez ten okres pacjent nie zostanie objęty specjalistyczną rehabilitacją neurologiczną, to już po kilku dniach szanse na powrót sprawności ręki po udarze drastycznie maleją!

Tylko 9% pacjentów z wiotkością ma szansę na powrót funkcji!

Jak przebiega wczesna rehabilitacja po udarze mózgu?

Usprawnianie u chorych z udarem mózgu prowadzone musi być indywidualnie i dostosowane do aktualnych możliwości pacjenta, co daje gwarancje powrotu do zdrowia oraz uczestniczenia w życiu rodzinnym i społecznym.

Niezwykle ważna jest częstotliwość wykonywanych ćwiczeń. Zakłada się, że pacjent powinien ćwiczyć min. 5x w tygodniu przez 4h dziennie. Raczej niemożliwym jest ćwiczyć z taką intensywnością w warunkach domowych. Dlatego z pomocą przychodzą wyspecjalizowane ośrodki rehabilitacyjne w których pacjent objęty jest kompleksową opieką przez wykwalifikowany personel.

Przy wyborze najodpowiedniejszego ośrodka, który oferuje wczesną rehabilitację po udarze należy zwrócić uwagę na innowacyjny sprzęt jaki posiada dana placówka.

We wczesnym okresie po udarze mózgu niezwykle ważna jest bezpieczna pionizacja pacjenta. W początkowym etapie mówimy o pionizacji biernej do której wykorzystuje się specjalne stoły pionizacyjne. W kolejnych etapach rehabilitacji przechodzi się do pionizacji czynnej, czyli takiej, gdzie mamy już większe zaangażowanie ze strony pacjenta, ale nadal dzięki wykorzystaniu innowacyjnych urządzeń tj. Lifter, Balancer, Levi Active odbywa się ona w bezpiecznych warunkach.

Żeby pacjent stworzył nowe ścieżki – połączenia nerwowe potrzeba ogromnej ilości powtórzeń danego ruchu. Mówimy tutaj nie o setkach, ale o setkach tysięcy powtórzeń. Zastosowanie robotyki w terapii znacząco podnosi jej skuteczność. Przyjmując, że robot (np. MOTOmed Viva2, Luna, szyna CPM) w ciągu minuty terapii jest w stanie wykonać ok. 30 powtórzeń danego wzorca ruchowego, w półgodzinnej terapii uzyska się ich prawie 1 000, a zatem w ciągu miesiąca rehabilitacji można wykonać ponad 20 000 powtórzeń precyzyjnego wzorca ruchowego! Czyż nie jest to imponujący wynik?

Najważniejsze atuty robotyki stosowanej w rehabilitacji po udarze mózgu, to przede wszystkim:

0
lat na rynku
> 0
osób w zespole terapeutycznym
0
różnorodnych maszyn do rehabilitacji

Metody neurofizjologiczne w usprawnianiu pacjentów po udarze mózgu

Opieka nad pacjentem zarówno na etapie intensywnej terapii, jak i późniejsze leczenie przebiega według przesłanek koncepcji PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – proprioceptywne nerwowo mięśniowe torowanie ruchu)

Głównym celem koncepcji PNF jest zdobycie możliwie największej samodzielności w czynnościach dnia codziennego.

Według filozofii PNF terapia powinna przebiegać bez bólu, powinien być podjęty intensywny wysiłek z maksymalną możliwą ilością powtórzeń, dodatkowo urozmaicony zamianą aktywności i czynności wykonywanych przez pacjenta.

Dzięki odpowiednio dobranym i wykonywanym ćwiczeniom metoda PNF pozwala na uaktywnianie tych obszarów mózgu, które zostały zajęte na skutek udaru. Ruchy są prowadzone przez fizjoterapeutę, a wykonywane przez samego pacjenta. Są to ruchy kończynami przygotowujące do chodu, ubierania się, mycia, czesania, obracania w łóżku, czy wstawania z niego. W tej metodzie pacjent ćwiczy zarówno stronę bezpośrednio zajętą (niedowładną), jak i pośrednio zajętą (względnie zdrową) co ma niezwykle istotny wpływ na przewodzenie impulsów przez drogi nerwowe, a co za tym idzie stworzenie nowych połączeń nerwowych.

Z wielu prowadzonych badań wynika, że przez pierwsze 3 miesiące po udarze na skutek odpowiednio dobranej i prowadzonej rehabilitacji obserwuje się powrót 70% max. potencjału pacjenta. Jest to okres największych zdolności regeneracyjnych organizmu i neuropatyczności mózgu. Dlatego tak ważne jest wczesne podjęcie i maksymalne natężenie rehabilitacji w tym okresie. W późniejszym czasie oczywiście również istnieją możliwości kompensacji deficytów neurologicznych jednakże są już one znacznie mniejsze i zachodzą zdecydowanie wolniej.

W przypadku tej choroby niestety czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. Dlatego zachęcamy Państwa do szybkiego rozpoczęcia rehabilitacji jeśli ktoś z Państwa lub z Państwa bliskich doznał udaru mózgu. Naszą ofertę kierujemy do pacjentów z woj. łódzkiego, w tym miast takich jak Tomaszów, Piotrków czy Łódź.

Zostaw numer telefonu a my oddzwonimy.

Scroll to Top
Nowoczesne urządzenia

LOOP

Terapia ruchowa z urządzeniem LOOP może pomóc przy leczeniu wielu różnorodnych chorób.
 
 • pobudzanie ruchu,
 • wzmacnianie psychiki i dobrego samopoczucia,
 • aktywowanie niewykorzystanych sił mięśni,
 • redukcja spastyczności,
 • zmniejszanie skutków braku aktywności fizycznej,
 • przeciwdziałanie zmęczeniu,
 • pobudzanie układu krążenia wieńcowego.
Nowoczesne urządzenia

NEUROFORMA

Rehabilitacja w wirtualnej rzeczywistości

Neuroforma to innowacyjny system przeznaczony do rehabilitacji w warunkach wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego biofeedback. System Neuroforma jest narzędziem do treningu funkcjonalnego wyposażone w wygodne, mobilne stanowisko składające się z dużego wyświetlacza, systemu komputerowego oraz systemu optycznego w technologii 3D.

Pacjent wykonuje zadania w atrakcyjnym wirtualnym środowisku, co zwiększa jego zaangażowanie i motywację oraz poprawia nastawienie do ćwiczenia i zadowolenie z usług rehabilitacyjnych. Wszystkie te elementy mają też swój wkład w zwiększenie efektywności rehabilitacji.

Baza interaktywnych ćwiczeń stanowi podstawę systemu Neuroforma. Połączenie zadań poznawczych i ruchowych w tzw. paradygmacie podwójnego zadania stanowi o unikatowości Neuroformy. Pacjent kieruje obiektami na ekranie za pomocą ruchów ciała, dzięki czemu nieustannie poprawia sprawność fizyczną. Jednocześnie stawiany jest przed zadaniami umysłowymi o różnym stopniu złożoności. Włączenie elementów poznawczych do zadań ruchowych przynosi korzyści w pracy ze wszystkimi pacjentami, a w rehabilitacji neurologicznej jest szczególnie istotne.

Moduł terapii lustrzanej to specjalistyczne ćwiczenia dedykowane zwłaszcza pacjentom po udarze. Tradycyjne lustro zostało zastąpione kamerą i ekranem. Dzięki zaawansowanej analizie i transformacji obrazu pacjent z połowicznym niedowładem widzi na ekranie własne odbicie lustrzane, na którym niesprawna kończyna porusza się symetrycznie i w takim samym zakresie, jak sprawna.

Nowoczesne urządzenia

PUR

Przyłożkowe urządzenie rehabilitacyjne Na początkowym etapie rehabilitacji najbardziej wskazane są ćwiczenia wykonywane w podwieszeniu bądź samowspomagane. Istotne, aby rozpoczynać ćwiczenia bez lub z małym obciążeniem. Systematycznie i z zaangażowaniem wykonywać zalecane ćwiczenia, co umożliwi lepsze i szybsze efekty. Urządzeniem, które idealnie sprawdza się tego typu terapii jest przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne PUR.

 
Nowoczesne urządzenia

MOTOMED VIVA 2 KG

Rotor kończyn górnych Pacjent może trenować aktywnie pokonując stopnie oporu – od bardzo niskiego – do bardzo wysokiego. Jeżeli wystąpią objawy zmęczenia, pacjent może w każdej chwili przerwać ćwiczenia. W takim przypadku silnik przejmie automatycznie trening i będzie biernie poruszał ramionami.

 
Nowoczesne urządzenia

BTL LYMPHASTIM

Masaż uciskowy jest klinicznie udowodnioną metodą terapeutyczną, która przynosi natychmiastowe i widoczne efekty. Aparaty Lymphastim działają na zasadzie sekwencyjnego masażu uciskowego. Specjalne aplikatory z systemem zachodzących na siebie komór zapewnią delikatny masaż, pobudzając naturalną cyrkulację limfy.

 
Nowoczesne urządzenia

SYSTEM LEVIACTIVE

Urządzenie ułatwia rehabilitację kończyn dolnych, górnych, wspomaga utrzymanie pozycji pionowej. Ułatwia wprowadzenie wyjątkowo rozbudowanych zestawów ćwiczeń, które mogą się odbywać na kilku wysokościach – stopy, kolana, obręcz biodrowa, odcinek lędźwiowy, piersiowy kręgosłupa, obręcz barkowa i odcinek szyjny kręgosłupa. Poszczególne etapy ćwiczeń możemy moderować za pomocą różnorodnych obciążeń, w zależności od stanu zdrowia, stadium zmęczenia, wytrzymałości czy ogólnej kondycji Pacjenta.

Nowoczesne urządzenia

SZYNA CPM

Urządzenia pracujące w oparciu o ciągły ruch bierny (CPM) są wykorzystywane podczas pierwszej fazy rehabilitacji mającej miejsce po zabiegach lub urazach stawów kończyn dolnych. Szyna CPM wykonuje powtarzalny ruch stawu w sposób ciągły, w ramach kontrolowanego zakresu ruchu. Codzienna rehabilitacja z wykorzystaniem szyny zwiększa ograniczoną ruchomość stawu. Terapia gwarantuje bezpieczne ćwiczenia w trakcie całej fazy regeneracji tkanki poprzez zapewnienie biernego ruchu, tym samym redukując ból pooperacyjny i minimalizując powstanie stanu zapalnego.

 
Nowoczesne urządzenia

STÓŁ DO PIONIZACJI

Bezpieczna pionizacja Pacjentów

Stół do pionizacji przeznaczony jest do stopniowego przemieszczania Pacjentów długo leżących do pozycji pionowej. Urządzenie jest wykorzystywane m.in. podczas wczesnej rehabilitacji po udarze.

Nowoczesne urządzenia

LUNA EMG

Robot do neurorehabilitacji

Luna EMG wykorzystuje reaktywną elektromiografię do treningu kory czuciowo-ruchowej. Ruch pacjenta jest aktywny – w oparciu o sygnały bioelektryczne (EMG) uzyskane z mięśni pacjenta. Luna EMG jest szczególnie skuteczna w pracy z pacjentami ze znacznymi deficytami, pozwalając na większe zaangażowanie jednostek motorycznych podczas aktywacji mięśni.

Główne wskazania do zastosowania Luny to:

 • Zwiększenie siły mięśni
 • Zwiększenie zakresu ruchu
 • Zwiększenie koordynacji

Oznacza to, że Luna jest szczególnie skuteczna u następujących pacjentów:

 • Udary mózgu
 • Niecałkowite urazy rdzenia kręgowego, rozszczep kręgosłupa
 • Stwardnienie rozsiane, ALS
 • Dystrofia mięśniowa Duchenne’a
 • Zaburzenia unerwienia obwodowego
 • Dysfunkcje dna miednicy (nietrzymanie moczu)
 • Urazy ortopedyczne
 • Rekonwalescencja pooperacyjna
 • I więcej
Nowoczesne urządzenia

STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO

Zaprojektowany do nauki gry
Forma relaksu i zagospodarowania czasu wolnego dla bardziej sprawnych Pacjentów.

Nowoczesne urządzenia

BALANCER

Jako pierwsza i jedyna placówka opieki i rehabilitacji w województwie łódzkim zakupiliśmy urządzenie Balancer.

Balancer wykorzystuje system podwieszenia bezpośredniego, pozwalającego na zabezpieczenie Pacjenta przed upadkiem podczas prowadzenia ćwiczeń równowagi, chodu oraz treningu propriocepcji (orientacji ułożenia części własnego ciała). Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania w neurologii, ortopedii oraz geriatrii. Balancer System jest szczególnie przydatny w rehabilitacji osób z lękiem przed upadkiem. Rehabilitacja z użyciem Balancer System polega na stworzeniu naturalnych warunków środowiskowych prowadzących do utraty równowagi ( przy zastosowaniu zewnętrznych perturbacji czyli użyciu przeszkód podłogowych) oraz samodzielnego odzyskania równowagi przez pacjenta z zabezpieczeniem przed upadkiem. Celem rehabilitacji jest wyeliminowanie lęku oraz wygenerowanie przez pacjenta właściwych wzorców ruchowych zmniejszających zagrożenie utraty równowagi i upadku.

Pacjent ubrany w kamizelkę i doczepiony do prowadnicy może poruszać się w zabezpieczeniu bez ryzyka upadku. Mając wolne ręce może wykonywać czynności takie jak noszenie przedmiotów, rzucanie piłki itd. Dzięki temu urządzeniu Pacjent w zabezpieczeniu może również korzystać z mechanicznej bieżni lub sprzętu do ćwiczeń równowagi bez ryzyka upadku.

Nowoczesne urządzenia

STÓŁ DO TERAPII DŁONI

Do ćwiczeń manualnych
Tablice przeznaczone są zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci do ćwiczeń czynnych wspomaganych. Zwiększają przede wszystkim ruchomość stawów oraz siłę mięśni dłoni i palców.

Nowoczesne urządzenia

ROWERY REHABILITACYJNE

Zaprojektowanie specjalnie dla osób, o ograniczonej sprawności ruchowej. Poziome rowery treningowe są popularnym narzędziem do ćwiczeń wzmacniających. Typowe dla tych urządzeń jest szerokie siedzisko z oparciem, uzupełnione o uchwyty boczne. Pozycja jaką się przyjmuje, jest bardzo wygodna.
Nowoczesne urządzenia

TOR DO EDUKACJI CHODU

Po obu stronach toru znajdują się poręcze. Tor pozwala na precyzyjne dostosowanie wysokości poręczy zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci. Tor (podest) pokryty jest antypoślizgowym lakierem, po którego bokach znajdują się ściany z otworami, w których umieszcza się poprzeczki. Dzięki takiej konstrukcji terapeuta może łatwo i szybko różnicować poziom trudności toru.
Nowoczesne urządzenia

SCHODY REHABILITACYJNE

Schody do nauki chodzenia z pochylnią służą do ćwiczeń i rehabilitacji osób, które utraciły zdolność chodzenia. Ćwiczenia przy pomocy schodów do nauki chodzenia z pochylnią korygują choroby i wady rozwojowe kończyn dolnych. Dzięki możliwości regulacji wysokości oraz rozstawu poręczy, idealnie nadają się do ćwiczeń dla dzieci i dorosłych. Konstrukcja schodów wykonana jest ze stalowych profili malowanych proszkowo. Stopnie schodów oraz pochylnia zostały pokryte gumową wykładziną antypoślizgową, co zapewnia bezpieczeństwo w trakcie wykonywania ćwiczeń.

Nowoczesne urządzenia

KLATKA UGUL

Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL przeznaczona jest do wykonywania ćwiczeń samowspomaganych, czynnych w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczkowo-ciężarkowych. Kabina umożliwia szczególne zastosowanie w usprawnianiu leczniczym schorzeń ortopedycznych, reumatologicznych i neurologicznych. Wyrób jest przeznaczony do stosowania przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę lub lekarza. Zbudowana jest z ośmiu prostokątnych ram, wypełnionych prętami tworzącymi siatkę o prostokątnych oczkach. Po zmontowaniu stanowi otwarty z jednej strony prostopadłościan. Przeznaczona jest do stosowania kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie.

Nowoczesne urządzenia

TRAMPOLINA REHABILITACYJNA

Do poprawy m.in. koordynacji ruchowej W rehabilitacji przy użyciu trampoliny wykorzystuje się elementy stabilizacji, koordynacji i czucia głębokiego. Zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała pozwala jeszcze szybciej przywrócić Seniorom sprawność.

Nowoczesne urządzenia

BIEŻNIA REHABILITACYJNA

Do neurologicznej rehabilitacji ruchowej kończyn Bieżnia jest wykorzystywana do reedukacji chodu wraz z zespolonym systemem podwieszania i odciążenia wagi pacjenta (Lifter).

Nowoczesne urządzenia

PARAPODIUM STATYCZNE

Urządzenie do pionizacja pacjenta Głównym przeznaczeniem urządzenia jest pionizacja pacjenta, stabilizacja kończyn dolnych i tułowia oraz uwolnienie kończyn górnych od funkcji podpórczej, porażenia oraz niedowłady kończyn – w uszkodzeniach urazowych, wadach wrodzonych, schorzeniach nabytych rdzenia kręgowego od poziomu C4 dystalnie, zaburzenia funkcji motorycznych – porażenia, niedowłady, postępujące dystrofie mięśniowe.

 
Nowoczesne urządzenia

LIFTER

Urządzenie Lifter przeznaczone jest dla wszystkich pacjentów z niedowładem kończyn dolnych, niedowładem połowiczym oraz przy ogólnym osłabieniu pacjenta. Szczególnie przydatne dla pacjentów geriatrycznych. Pozwala na wykonywanie czynności wstawania i siadania, oraz wspomaga chodzenie w zależności od zakresu odciążenia ciała.

Odciążenie wykonywane jest przez system dwóch sprzężonych z sobą siłowników za pomocą pilota ręcznego przez terapeutę. Wielkość odciążenia widoczna jest na monitorze, nad głową pacjenta. Odbywa się to poprzez system dwóch sprzężonych tensometrów podłączonych do monitora. Odciążenie wspomaga chodzenie, oraz pozwala łatwiej nauczyć się prawidłowych wzorców chodu oraz stawiania stóp podczas marszu. Pomaga także w poprawie koordynacji i balansu ciała.

Specjalnie zaprojektowane uprzęże w trzech rozmiarach L, M, S pozwalają na indywidualne dopasowanie do rozmiaru pacjenta tak, aby nie przeszkadzały podczas treningu. System jezdny pozwala na płynne i lekkie toczenie urządzenia w określonym kierunku. Szeroki zakres regulacji poręczy oraz unikalny ich kształt pozwalają łatwo dopasować szerokość i wysokość do indywidualnej postawy pacjenta. Rozmiary urządzenia pozwalają na przemieszczanie się urządzenia z pomieszczenia do pomieszczenia.

Nowoczesne urządzenia

Uno

Uno to urządzenie do ćwiczeń w odciążeniu, zapewniające niepowtarzalny i indywidualny proces rehabilitacji oraz poprawiające funkcje motoryczne pacjentów.
Ćwiczenia z odciążeniem zmniejszają, a czasami eliminują potrzebę używania przez pacjenta chodzików czy kul inwalidzkich.
 
Nowoczesne urządzenia

SCHODY DYNAMICZNE

Regulowane schody rehabilitacyjne

Umiejętność chodzenia po schodach jest kolejnym etapem rehabilitacji Pacjentów, których zdolność poruszania została utracona lub upośledzona w konsekwencji urazów lub schorzeń.

Dynamiczne schody pozwalają na stopniowanie trudności w zależności do umiejętności pacjenta, co pozytywnie wpływa na motywację i postępy terapii. Płynna regulacja wysokości każdego ze stopni schodów, stabilna konstrukcja i prosta obsługa za pomocą pilota zapewniają komfort zarówno pacjenta, jak i personelu.

Nowoczesne urządzenia

Galileo Med L

Zasady Galileo oparte są na naturalnym ruchu ludzkiego chodu. Zmieniający strony ruch Galileo, przypominający ruch huśtawki o zmiennej amplitudzie i częstotliwości, pobudza sekwencję ruchów przypominającą ludzki chód. Szybki ruch platformy treningowej powoduje wychylanie miednicy – podobne jak podczas chodzenia, ale znacznie częstsze. Organizm reaguje kompensacją: rytmicznymi skurczami mięśni, naprzemiennie po lewej i prawej stronie ciała. Od częstotliwości ok. 12 Hz, takie skurcze nie są świadome – stanowią odruch. Odruch rozciągania aktywuje mięśnie nóg, brzucha i pleców, aż do górnej części korpusu.

Nowoczesne urządzenia

Pragma

Elastyczny system odciążania, z użyciem gum tubingowych ma rewolucyjny wpływ na odczucia pacjentów, a przez to na efekt fizjoterapii.
Podczas rehabilitacji z Pragma System pacjenci zyskują większą świadomość ciała i swoich możliwości.
Z urządzenia Pragma System mogą korzystać praktycznie wszyscy. Będzie przydatne w rehabilitacji pacjentów z wszelkimi niepełnosprawnościami. Będzie najlepszą pomocą dla osób z chorobami neurologicznymi i osób starszych, które mają problemy ruchowe.
Nowoczesne urządzenia

C-Eye PRO (Cyberoko)

C-Eye PRO jest produktem medycznym, wykorzystującym eye tracking. To narzędzie, które pomaga naszym specjalistom w ocenie stanu świadomości oraz w kontaktach z pacjentami z różnorodnymi zaburzeniami neurologicznym

Nowoczesne urządzenia

STELLA BIO

Urządzenie umożliwia:

 • pracę aktywną z pacjentem nad poprawą funkcji z wykorzystaniem biofeedbacku EMG
 • przeprowadzenie zabiegów elektrostymulacji funkcjonalnej wyzwalanej poprzez aktywność własną pacjenta (EMG-triggered FES)
 • prowadzenie zabiegów elektrostymulacji przy wykorzystaniu prądów NMES i TENS – poprawa siły mięśniowej i działanie przeciwbólowe
 • zastosowaniu biofeedback-u EMG oraz elektrostymulacji w połączeniu z elektrodami wewnętrznymi – rehabilitacja w nietrzymaniu moczu i kału
 • ocenę postępów rehabilitacji oraz generowanie raportów
Nowoczesne urządzenia

PLATFORMA LILLY

Wibroterapia łagodzi ból poprzez kilka mechanizmów: stymuluje powierzchniowe i głęboko zlokalizowane receptory bólowe, długotrwale podnosząc próg bólu; usprawnia krążenie krwi i limfy; sprzyja łagodzeniu stanów zapalnych i poprawia gęstość mineralną kości. Ponadto drgania terapeutyczne rozluźniają mięśnie i zwalczają ich nadmierne napięcie oraz wzmacniają mięśnie, np. przykręgosłupowe, co jest szczególnie ważne w przypadku zmian zwyrodnieniowych.

Nowoczesne urządzenia

REDCORD

Ćwiczenia w podwieszeniu przy użyciu Redcord są efektywnym i łatwym sposobem na poprawienie ogólnego stanu organizmu, wzmocnienie funkcjonalności konkretnych partii ciała oraz zapobieganie przyszłym urazom. Dzięki modułowej konstrukcji aparatów i łatwości tworzenia zestawów, każdy fizjoterapeuta może dostosować zestaw Redcord do potrzeb terapii.

Nowoczesne urządzenia

DYNAWALK

Jest to podpórka czterokołowa, która została zaprojektowana wyłącznie do używania jako pomoc w zajęciu i utrzymaniu pozycji spionizowanej przez użytkownika, jak również w reedukacji chodu, w trakcie procesu rehabilitacji. Warto podkreślić, że DynaWalk w wersji standardowej posiada uprząż asekurującą pacjenta oraz niezależne hamulce na każdym z kół

Nowoczesne urządzenia

MIRROR BOX

Terapia lustrzana

“Terapia lustrzana” (ang. mirror box therapy) wykorzystuje odbicie lustrzane do stworzenia złudzenia, że niesprawna lub amputowana kończyna porusza się w taki sam sposób, jak sprawna.

Podczas terapii lustrzanej stosowanej po udarze pacjent siada przy stoliku. Obie ręce spoczywają na blacie, a pomiędzy nimi, na środku i wzdłuż linii rąk, ustawione jest lustro. Lustro uniemożliwia patrzenie na obie kończyny jednocześnie, pacjent może w danej chwili obserwować wyłącznie to, co dzieje się po jednej stronie lustra.

W tym przypadku, przy słabszej lewej ręce, pacjent obserwuje swoją prawą rękę, a lewa pozostaje zasłonięta. Lustro odbija obraz prawej ręki, tworząc złudzenie, że pacjent widzi obie kończyny. Wszelkie ruchy prawej ręki, odbite w lustrze, sprawiają wrażenie, że lewa ręka również się rusza.

Metoda terapii lustrzanej przynosi pacjentowi ulgę od bólu oraz przyczynia się do osiągnięcia większej sprawności.

Nowoczesne urządzenia

MOTOMED VIVA 2

Urządzenie do rehabilitacji ruchowej, treningu pasywnego i aktywnego wspomagającego nóg 14 programów terapeutycznych, funkcja treningu dla pacjentów z silną spastycznością, biofeedback i pełna kontrola treningu.

Najwyższej jakości urządzenie do terapii ruchowej MoTomed umożliwia poruszanie nogami lub rękami za pomocą silnika, lub trenowanie ich własnymi siłami. Trzy tryby terapeutyczne umożliwiają użytkownikowi dobranie treningu do aktualnych potrzeb.

MoTomed uzupełnienia ręczną fizjoterapię w rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej i kardiologicznej, a także w geriatrii. repetytywne (powtarzające się) i naprzemienne ruchy przy zastosowaniu MoTomed można porównać z jazdą na rowerze. użytkownik trenuje oddzielnie nogi, ręce, lub – w zależności od modelu – jednocześnie nogi i ręce.

Wskazania: stwardnienie rozsiane, udar, porażenie poprzeczne, porażenia spastyczne, miopatie, urazowe uszkodzenie mózgu, porażenie mózgowe, parkinson, rozszczep kręgosłupa, polineuropatia, zespół guillaina-Barrégo, polio, dystrofie.

Nowoczesne urządzenia

KULA QMED

Urządzenie do wibroterapii

Wibroterapia, zwana terapią wibracyjną, jest rodzajem masażu, który polega na oddziaływaniu na ciało za pomocą dokładnie obliczonych drgań mechanicznych. Efektywność tego rodzaju zabiegu polega na dobroczynnym wpływie drgań na mięśnie oraz układ nerwowy. Indywidualnie dopasowane parametry wibracji mogą dawać efekt leczniczy, relaksacyjny albo treningowy.

Nowoczesne urządzenia

WÓZKOWANNA

Sprzęt do utrzymania higieny leżącego podopiecznego
Wózkowanna hydrauliczna służąca do przewożenia pacjenta z łóżka pod prysznic, zapewniając pacjentowi komfort i bezpieczeństwo.

Nowoczesne urządzenia

APARAT COMBI

Urządzenie do zabiegów fizykalnych.
Zaawansowany technologicznie aparat 4-kanałowy – elektroterapia z pełną gamą prądów, ultradźwięki, laseroterapia.

Nowoczesne urządzenia

KOMORA HBOT

Urządzenie do hiperbarycznej terapii tlenowej.
W trakcie zabiegu pacjent oddycha czystym tlenem, podawanym pod zwiększonym ciśnieniem. Połączona moc zwiększonego ciśnienia i zwiększonego stężenia tlenu sprawia, że gaz ten z większą łatwością przedostaje się do płynów ustrojowych: krwi, limfy i płynu mózgowo-rdzeniowego, który odżywia mózg i rdzeń kręgowy. Dostarczenie zwiększonej ilości tlenu do gorzej ukrwionych miejsc zwiększa szansę na ich regenerację.

Nowoczesne urządzenia

WANNA Z PODNOŚNIKIEM

Przeznaczona jest do kąpieli medycznych, aromatoterapii, polewań.
Masaż perełkowy to wodny zabieg leczniczy, który wykonywany jest w wannie, która posiada specjalne dysze pozwalające na dostarczanie gazu pod ciśnieniem. Wytwarzane bąbelki delikatnie masują całą skórę pobudzając naczynia krwionośne do pracy. Zabieg ten jest bardzo przyjemny i odprężający

Nowoczesne urządzenia

WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH

Wirówka przeznaczona jest do masażu okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych. Dzięki zastosowaniu dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody, pozwala przeprowadzić dokładną terapię kończyny górnej.

 
Nowoczesne urządzenia

WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN DOLNYCH

Wirówka przeznaczona jest do masażu wirowego okolic stóp, stawów skokowych i podudzi. Masaż prowadzony jest za pomocą 4 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody montowanych na ścianie wanny.

 
Nowoczesne urządzenia

KOLUMNA EASY CORE

Do ćwiczeń o zmiennym oporze Kolumna przyścienna Easy Core do ćwiczeń o zmiennym oporze dynamicznym. Ułatwia pracę w dysfunkcjach centralnego oraz obwodowego aparatu ruchu. Szczególnie dedykowana do ćwiczeń posturalnych w zespołach bólowych kręgosłupa.