Rehabilitacja w ośrodku opieki i rehabilitacji - skuteczny powrót do formy po pobycie w szpitalu lub chorobie zmuszającej do leżenia w łóżku.

Jednym z ważnych wyzwań rozwiniętych społeczeństw jest zapewnienie opieki osobom w wieku podeszłym. Liczne choroby towarzyszące przyczyniają się w dużym stopniu do ograniczenia aktywności fizycznej seniorów Rehabilitacja osób starszych w porównaniu z innymi okresami życia wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Oprócz przeciwwskazań trudności te mogą wynikać z brakuchęci, upośledzenia funkcji poznawczych, motorycznych, skłonności do urazów i upadków, czy wreszcie braku odpowiedniej motywacji. Planowanie rehabilitacji geriatrycznej powinno uwzględniać czynniki ryzyka związane z wiekiem oraz choroby współistniejące. Podstawowym zadaniem usprawniania osób w wieku podeszłym jest utrzymanie jak najdłużej ich życiowej niezależności.

Seniorom po złamaniach, udarach, zawałach i operacjach na przykład wszczepieniu endoprotezy polecamy pobyt w naszym ośrodku i skorzystanie z programu rehabilitacyjnego. Nasz ośrodek opieki i rehabilitacji to miejsce, w którym osoba w podeszłym wieku może wrócić do formy. Podstawą jest odpowiednia dobrana rehabilitacja. Seniorów w Comfort Life czekają zabiegi wykonywane przez fizjoterapeutów. Okres rekonwalescencji po wyjściu ze szpitala jest dla Osób Starszych szczególnie ważny.

Nowoczesna reedukacja przeciwupadkowa z urządzeniem Balancer System by Pro Kinetic

Jako pierwsza placówka w woj. łódzkim dysponujemy urządzeniem Balancer System by Pro Kinetic. Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania w neurologii, ortopedii oraz geriatrii. Balancer System jest wykorzystywany do reedukacji przeciwupadkowej - umożliwia aktywną rehabilitację polegającą na stworzeniu pacjentowi poczucia zabezpieczenia przed upadkiem. Pacjent ubrany w kamizelkę i doczepiony do urządzenia może poruszać się w zabezpieczeniu bez ryzyka upadku. Mając wolne ręce może wykonywać czynności takie jak noszenie przedmiotów, rzucanie piłki itd. Celem rehabilitacji jest wyeliminowanie lęku oraz wygenerowanie przez pacjenta właściwych wzorców ruchowych zmniejszających zagrożenie utraty równowagi i upadku.

Rotor MOTOmed - nowoczesna rehabilitacja dla Seniorów w Comfortlife

MOTOmed viva 2 to urządzenie zarówno do treningu pasywnego jak i aktywnego kończyn dolnych. Urządzenie pozwala na bezpieczny trening i wzmacnianie mięśni u Seniorów w stanach paraliżu, spastyczności i osłabienia. Regularne treningi z rotorem MOTOmed eliminują ryzyko wystąpienia schorzeń spowodowanych długotrwałym unieruchomieniem. Pedałowanie wspomagane to funkcja pozwalająca na wykonywanie ćwiczeń pacjentom o szczątkowej sile mięśniowej. Trening symetryczny stosowany w rehabilitacji pacjentów po wylewach, ze stwardnieniem rozsianym czy paraliżami umożliwia pacjentowi kontrolę nad treningiem poprzez wyświetlanie diagramu z informacją o słabszej stronie ciała, nad którą trzeba pracować intensywniej.

Oferujemy:


Profesjonalne podejście

Szczere zaangażowanie naszych fizjoterapeutek sprawia, że nawet sceptycznie nastawieni Seniorzy zyskują chęć do ćwiczeń, a ich stan zdrowia poprawia się z dnia na dzień.

Powrót do samodzielności

Zróżnicowany, odpowiednio dobrany program rehabilitacji dla osób starszych umożliwia naszym Pensjonariuszom powrót do tak wyczekiwanej sprawności oraz samodzielności.

Szybka poprawa sprawności

Szybką poprawę sprawności wpływa korzystnie na profilaktykę i terapię chorób wieku podeszłego np. schorzeń kardiologicznych, nadwagi czy otyłości, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, osteoporozy, a także zmian zwyrodnieniowych i depresji.

Ulga w chorobie

Rehabilitacja umozliwia poprawę funkcji ruchowych zaburzonych w przebiegu np. choroby Parkinsona czy otępienia z ciałami Lewy'ego.

Profilaktyka

W przypadku osób mniej sprawnych rehabilitacja lecznicza ma na celu zapobieganie upadkom, odleżynom i przykurczom, a także umożliwienie poruszania się, często za pomocą kul czy balkonika.

Autorskie programy

Odpowiednio opracowany program rehabilitacyjny umożliwia odbudowywanie siły mięśniowej i zachowanie samodzielności

Co nas wyróżnia?

Każdy pacjent po przybyciu do ośrodka jest badany i kwalifikowany przez naszych fizjoterapeutów, zakres rehabilitacji i rodzaj zabiegów jest przygotowywany indywidualnie dla każdego podopiecznego. Nasza placówki łączy wysoki standard opieki z życzliwą i serdeczną atmosferą. Starszych pacjentów traktujemy z należytym szacunkiem.

Jak funkcjonuje nasze ośrodek opieki i rehabilitacji? Zapraszamy do galerii

Rehabilitujemy Pacjentów:

 • po udarach
 • po urazach czaszkowo - mózgowych
 • cierpiących na chorobę Parkinsona
 • cierpiących na SM i SLA
 • z neurologicznymi następstwami COVID-19
 • po endoprotezoplastyce
 • po amputacjach
 • po rekonstrukcji więzadeł ACL
 • z dolegliwościami bólowymi

Skupiamy się na:

 • reedukacji i doskonaleniu funkcji chodu
 • odtwarzanie, doskonaleniu ruchów kończyn
 • usamodzielnianiu w zakresie czynności dnia codziennego

Prócz rehabilitacji zapewniamy opiekę całodobową, nadzór lekarski oraz zakwaterowanie wraz z wyżywieniem przygotowywanym na miejscu.

fb