Jako pierwsza placówka w woj. łódzkim zapraszamy na pobyty z rehabilitacją leczniczą po przebytej chorobie COVID-19.


Celem programu jest rehabilitacja i edukacja zdrowotna, poprawa wydolności fizycznej i zwiększenie ogólnej sprawności ruchowej i samodzielności.

Czas trwania rehabilitacji leczniczej wynosi 21 lub 30 dni.


PACJENT ZGŁASZAJĄCY SIĘ DO PRZYJĘCIA NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 POWINIEN POSIADAĆ:


  • Dokumentację medyczną związaną z dotychczasowym leczeniem, potwierdzającą przebycie COVID – 19
  • Przyjmowane leki (w oryginalnych opakowaniach)
  • Ubiór dostosowany do prowadzonej rehabilitacji (ćwiczeń) np. dres, obuwie sportowe